Thiếu tướng Phó Giáo sư - Tiến sĩ Lê Hữu Song

  03:00 PM 29/11/2023

Thiếu tướng Phó Giáo sư - Tiến sĩ

LÊ HỮU SONG

Giám đốc Bệnh viện

- Tốt nghiệp Bác sỹ tại Học viện Quân Y năm 1994.

- Đã qua các khóa đào tạo về HIV/AIDS tại Mỹ và Thái Lan năm 2006. Đã bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ y học Sinh học phân tử năm 2004 tại Đại học Eberhard Karls, Tuebingen, Cộng hòa Liên bang Đức, được phong Phó Giáo sư năm 2013.

- Đã qua các chức vụ: Chủ nhiệm khoa Sinh học phân tử, Viện trưởng Viện Lâm sàng các bệnh Truyền nhiễm - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

- Hiện là Thiếu tướng - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 kiêm Chủ nhiệm Bộ môn Truyền nhiễm & các bệnh nhiệt đới - Viện Nghiên cứu khoa học Y Dược lâm sàng 108, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu y học Việt Đức (VGCARE), Ủy  viên  thường trực Hội đồng Khoa học Bệnh viện, Uỷ viên Hội đồng Khoa học Y học Quân sự - Bộ Quốc phòng, Ủy viên Hội đồng Khoa học ngành Y Sinh Dược học của Quỹ phát triển khoa học cơ bản (NAFOSTED) – Bộ Khoa học và Công nghệ và là Ủy viên thường vụ Hội Truyền nhiễm Việt Nam. 

- Đã có hơn 100 công trình nghiên cứu được đăng tại các tạp chí chuyên ngành Truyền nhiễm, Sinh học phân tử trong nước và hơn 40 bài báo quốc tế trong hệ thống ISI, chủ trì 4 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, tham gia nhiều đề tài cấp Nhà nước và cấp bộ. Đặc biệt năm 2017 là đồng Tác giả Cụm công trình nhận giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học và Công nghệ. Đạt giải nhất Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam VIFOTEC 2018 và giải thưởng WIPO 2018.

- Là thành viên hội đồng khoa học, tham gia chủ toạ và báo cáo khoa học tại nhiều Hội nghị Truyền nhiễm, Sinh học phân tử của quốc gia và quốc tế.

- Đã và đang hướng dẫn nhiều NCS, Thạc sỹ, Bác sỹ nội trú và Bác sỹ chuyên khoa cấp II.

- Đã tham gia với tư cách chủ tịch và uỷ viên của gần 100 Hội đồng chấm luận án, luận văn tại Học viện Quân y, Đại học Y Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội và Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược lâm sàng 108.

- Tham gia các hội đồng tuyển chọn và nghiệm thu đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ quốc phòng, Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Y tế.

- Các lĩnh vực quan tâm: Sinh học phân tử, bệnh truyền nhiễm, ung thư...

Email: songlh@benhvien108.vn
 

Chia sẻ