NHÓM CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

Máy chụp PET/CT
  11:16 19/05/2015
PET/CT là phương pháp chẩn đoán hình ảnh phân tử của thế kỷ 21 với sự kết hợp giữa hình ảnh chuyển hóa với hình ảnh giải phẫu. Ứng dụng trong ung thư, tim mạch, nội tiết…