Nghiệm thu cơ sở đề tài khoa học cấp Bộ Quốc phòng

  04:43 PM 09/11/2021
Vào lúc 14h00, ngày 25 tháng 10 năm 2021, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tổ chức buổi nghiệm thu cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Quốc phòng: "Đánh giá đáp ứng miễn dịch của cơ thể với màng não cầu khuẩn (Neisseira Meningitidis) ở đối tượng tân binh” TS. Nguyễn Đăng Mạnh làm chủ nhiệm đề tài. Tại buổi nghiệm thu, đánh giá đề tài có mặt của GS.TS Nguyễn Lĩnh Toàn - Chủ tịch Hội đồng, thành viên hội đồng cùng các thành viên trong ban chủ nhiệm đề tài và một số đại biểu khách mời tham dự.

[Nhập chú thích]

 

Sau báo cáo kết quả nghiên cứu của TS Nguyễn Đăng Mạnh, các thành viên Hội động nghiệm thu đều đánh giá đề tài được nhóm nghiên cứu thực hiện chi tiết và bám sát với mục tiêu nghiên cứu. Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, GS.TS Nguyễn Lĩnh Toàn - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đồng ý với các nhận xét, đánh giá, phản biện của thành viên Hội đồng; ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của nhóm nghiên cứu. Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đồng ý đề tài thông qua cấp cơ sở, đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến của hội đồng để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện và gửi hồ sơ lên nghiệm thu cấp Bộ theo đúng tiến độ.

Chia sẻ