Mời chào giá trang thiết bị y tế cho Nhiệm vụ tăng cường năng lực khoa học và công nghệ thuộc Đề án tăng cường năng lực nghiên cứu để phát triển kỹ thuật ghép mô, bộ phận cơ thể người tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

  03:50 PM 15/11/2023

 

 

 

 

Phụ lục 1: Xem tại đây

Phụ lục 2: Xem tại đây

Phụ lục 3: Xem tại đây

Xem toàn công văn: Tại đây

Chia sẻ