Mời chào giá Sửa chữa bảo dưỡng và cung cấp phụ kiện thay thế cho hệ thống xạ trị Truebeam STx năm 2024

  07:59 AM 08/11/2023
Bệnh viện TWQĐ 108 có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Sửa chữa bảo dưỡng và cung cấp phụ kiện thay thế cho hệ thống xạ trị Truebeam STx năm 2024

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện TWQĐ 108

- Địa chỉ: Số 1 Trần Hưng Đạo, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

2. Thông tin liên hệ của cơ quan, người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Khoa Trang bị- Bệnh viện TWQĐ 108: Tầng 3, Tòa nhà chỉ huy cơ quan- Bệnh viện TWQĐ 108

- Người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

+ Trung tá Trần Quang Hải   Chức vụ: PT. PCN Khoa Trang bị

+ Trung tá Trần Văn Diện      Chức vụ: Kỹ sư Khoa Trang bị

   Điện thoại: 069.572.493      Email: trangbibh@benhvien108.vn

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại: Khoa Trang bị- Bệnh viện TWQĐ 108

- Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà chỉ huy cơ quan- Bệnh viện TWQĐ 108, Số 1 Trần Hưng Đạo, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

- Nhận bản scan qua email: trangbibh@benhvien108.vn

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày đăng thư mời

 (Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét)

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày báo giá

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục dịch vụ yêu cầu chào giá:

STT

Danh mục dịch vụ

Mô tả dịch vụ

Khối lượng

Đơn vị tính

Địa điểm thực hiện dịch vụ

Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ

01

Sửa chữa bảo dưỡng và cung cấp phụ kiện thay thế cho hệ thống xạ trị Truebeam STx năm 2024

Chi tiết như phụ lục đính kèm

01

Gói

Bệnh viện TWQĐ 108

365 ngày

2. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: 

- Tạm ứng hợp đồng: không

- Thanh toán: Thanh toán theo tiến độ thực hiện bảo dưỡng định kỳ

3. Các thông tin khác:

- Các đơn vị cung cấp Bảng chào báo giá phải được ký bởi Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có) và phải được đóng dấu treo hoặc giáp lai vào các cấu hình, giải pháp kỹ thuật. Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. 

- Mẫu báo giá: Theo phụ lục Thông tư số 14/2023/TT-BYT ngày 30/6/2023 của Bộ Y tế quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại cơ sở y tế công lập./.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 rất mong nhận được báo giá các đơn vị cung cấp dịch vụ và cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./.

Xem toàn phụ lục: Tại đây

Chia sẻ