Mời báo giá dịch vụ tư vấn đấu thầu gói thầu gói thầu Mua sắm phụ kiện dùng cho hệ thống khoan phẫu thuật

  04:50 PM 21/02/2023
Bệnh viện TWQĐ 108 thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm phụ kiện dùng cho hệ thống khoan phẫu thuật. Bệnh viện thông báo rộng rãi tới các đơn vị, doanh nghiệp có đủ năng lực và điều kiện đáp ứng đúng quy định của Luật Đấu thầu tham gia chào giá dịch vụ như sau:

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Số lượng

01

Dịch vụ tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT

Gói

01

02

Dịch vụ tư vấn thẩm định HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

Gói

01

Nội dung báo giá bao gồm: Nội dung, phạm vi cung cấp chi tiết, đơn giá, thành tiền,…

Địa điểm gửi báo giá: Ban Văn Thư - Tầng 1 nhà chỉ huy và cơ quan – Bệnh viện TWQĐ 108 – Số 1A Trần Hưng Đạo, P. Bạch Đằng, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

 Đơn vị nhận báo giá: Khoa Trang bị - Tầng 3 Nhà chỉ huy và cơ quan – Bệnh viện TWQĐ 108 – Số 1A Trần Hưng Đạo, P. Bạch Đằng, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Thời gian nhận báo giá: Truớc 17h00 ngày 22/02/2023 (trong giờ hành chính)

Chia sẻ