Mời báo giá dịch vụ tư vấn đấu thầu cho gói thầu Mua sắm phụ kiện sửa chữa đảm bảo hoạt động cho máy chụp X-quang C-arm, model: SIREMOBIL Compact L, Hãng sản xuất: Siemens

  09:19 AM 12/09/2023
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 có nhu cầu mời tư vấn đấu thầu cho gói thầu Mua sắm phụ kiện sửa chữa đảm bảo hoạt động cho máy chụp X-quang C-arm, model: SIREMOBIL Compact L, Hãng sản xuất: Siemens. Để có cơ sở lựa chọn đơn vị tư vấn đấu thầu có đủ năng lực pháp lý theo quy định, Bệnh viện thông báo rộng rãi tới các đơn vị, doanh nghiệp có đủ năng lực và điều kiện đáp ứng đúng quy định của Luật Đấu thầu tham gia chào giá các dịch vụ, cụ thể như sau:

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Số

lượng

1

Dịch vụ tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu:“Mua sắm phụ kiện sửa chữa đảm bảo hoạt động cho máy chụp X-quang C-arm, model: SIREMOBIL Compact L, Hãng sản xuất: Siemens”

Gói

01

2

Dịch vụ thẩm định E-HSMT và Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:“Mua sắm phụ kiện sửa chữa đảm bảo hoạt động cho máy chụp X-quang C-arm, model: SIREMOBIL Compact L, Hãng sản xuất: Siemens”

Gói

01

Đơn vị nhận báo giá: Khoa Trang bị - Tầng 3 Nhà chỉ huy và cơ quan – Bệnh viện TWQĐ 108 – Số 1 Trần Hưng Đạo, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại liên hệ: 069572493

Thời gian nhận báo giá: Trong vòng 10 ngày, kể từ thời điểm Thư mời được đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử (Website) của bệnh viện.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét..

Chi tiết toàn bộ thư mời theo Phụ lục đính kèm./. 

Xem phụ lục: tại đây

Chia sẻ