Mời báo giá Cung cấp phụ kiện sửa chữa máy Fraxis khu laser thẩm mỹ

  04:53 PM 12/09/2023
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Bệnh viện TWQĐ 108) có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Cung cấp phụ kiện sửa chữa máy Fraxis khu laser thẩm mỹ với nội dung cụ thể như sau.

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Số

lượng

Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật

01

Bộ scaner dùng cho máy Fraxis  hãng Ilooda/Hàn Quốc

Cái

01

Chi tiết theo thư mời đính kèm

02

Bơm tạo khí dùng cho máy Fraxis hãng Ilooda/Hàn Quốc

Cái

01

Chi tiết theo thư mời đính kèm

Đơn vị nhận báo giá: Khoa Trang bị - Tầng 3 Nhà chỉ huy và cơ quan – Bệnh viện TWQĐ 108 – Số 1 Trần Hưng Đạo, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại liên hệ: 069572493

Thời gian nhận báo giá: Truớc 17h00 ngày…./…./2023.

- Chi tiết toàn bộ thư mời theo Phụ lục đính kèm.

Xem toàn thư mời: Tại đây

Chia sẻ