Mời báo giá Cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu Mua sắm phụ kiện và sửa chữa máy điều trị u máu Vbeam Perfecta hãng Candela

  05:11 PM 25/09/2023
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Bệnh viện TWQĐ 108) có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu Cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu Mua sắm phụ kiện và sửa chữa máy điều trị u máu Vbeam Perfecta hãng Candela với nội dung cụ thể như sau.

TT

Danh mục dịch vụ

Đơn vị tính

Số

lượng

Mô tả dịch vụ

01

Dịch vụ tư vấn lập E-HSMT và Đánh giá E-HSDT gói thầu “Mua sắm phụ kiện và sửa chữa máy điều trị u máu Vbeam Perfecta hãng Candela

Gói

01

Chi tiết theo thư mời đính kèm

 

02

Dịch vụ thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm phụ kiện và sửa chữa máy điều trị u máu Vbeam Perfecta hãng Candela

Gói

01

Chi tiết theo thư mời đính kèm

- Đơn vị nhận báo giá: Khoa Trang bị - Tầng 3 Nhà chỉ huy và cơ quan – Bệnh viện TWQĐ 108 – Số 1 Trần Hưng Đạo, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

- Điện thoại liên hệ: 069572493

- Thời gian nhận báo giá: Truớc 17h00 ngày…./…./2023.

- Chi tiết toàn bộ thư mời theo Phụ lục đính kèm.

Phụ lục đính kèm: Xem tại đây

Chia sẻ