KỸ THUẬT CHUYÊN SÂU KHOA TRANG BỊ

Báo giá Ống nội soi tai mũi họng mềm có video
  16:55 21/04/2022
Để có cơ sở xây dựng dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu Sửa chữa dây soi tai mũi họng ống mềm- hãng Olympus. Đề nghị các đơn vị quan tâm khảo sát, đánh giá tình trạng thiết bị và cung cấp báo giá, bao gồm Nội dung, phạm vi cung cấp chi tiết, đơn giá, thành tiền….