KỸ THUẬT CHUYÊN SÂU KHOA TRANG BỊ

Mời quan tâm: Sửa chữa hệ thống thống Chiller của Máy chụp cộng hưởng từ Achieva 3T Philips Khoa X quang chẩn đoán
  16:57 03/03/2023
Căn cứ nhu cầu thực tế về việc sử dụng hữa hệ thống thống Chiller của Máy chụp cộng hưởng từ Achieva 3T Philips Để có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo của quy trình đấu thầu theo quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng. Khoa Trang bị đề nghị Phòng KHQS đăng tin bài lên trang Web của Bệnh viện với nội dung như sau:
Mời báo giá dịch vụ tư vấn đấu thầu gói thầu gói thầu Mua sắm phụ kiện dùng cho hệ thống khoan phẫu thuật và gói thầu Cung cấp phụ kiện thay thế định kỳ cho thiết bị nội soi hãng Olympus- Nhật tại Bệnh viện TWQĐ 108
  09:02 28/02/2023
Bệnh viện TWQĐ 108 thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm phụ kiện dùng cho hệ thống khoan phẫu thuật và gói thầu Cung cấp phụ kiện thay thế định kỳ cho thiết bị nội soi hãng Olympus- Nhật tại Bệnh viện TWQĐ 108. Bệnh viện thông báo rộng rãi tới các đơn vị, doanh nghiệp có đủ năng lực và điều kiện đáp ứng đúng quy định của Luật Đấu thầu tham gia chào giá dịch vụ như sau:
Mời báo giá dịch vụ tư vấn đấu thầu gói thầu gói thầu Mua sắm phụ kiện dùng cho hệ thống khoan phẫu thuật
  16:50 21/02/2023
Bệnh viện TWQĐ 108 thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm phụ kiện dùng cho hệ thống khoan phẫu thuật. Bệnh viện thông báo rộng rãi tới các đơn vị, doanh nghiệp có đủ năng lực và điều kiện đáp ứng đúng quy định của Luật Đấu thầu tham gia chào giá dịch vụ như sau:
Thư mời quan tâm: Về việc Cung cấp dịch vụ tư vấn đấu thầu và thẩm định
  16:31 14/02/2023
Bệnh viện TWQĐ 108 có kế hoạch thực hiện gói thầu “Cung cấp phụ kiện sửa chữa hệ thống máy chụp PET/CT model: Discovery STE – hãng GE”. Để có cơ sở lựa chọn đơn vị tư vấn đấu thầu và thẩm định có đủ năng lực pháp lý theo quy định. Bệnh viện thông báo rộng rãi tới các đơn vị, doanh nghiệp có đủ năng lực và điều kiện đáp ứng đúng quy định của Luật Đấu thầu tham gia chào giá các dịch vụ, cụ thể như sau: