THÔNG TIN Y HỌC (C1-2)

Quản lý chất lượng trong khám và điều trị ngoại trú cán bộ cao cấp trong quân đội tại Bệnh viện TƯQĐ 108
  11:20 16/03/2020
Ngày 20/6/2000, Bộ Quốc phòng đã quyết định thành lập Khoa khám bệnh và quản lý sức khỏe cán bộ cao cấp trên cơ sở từ phòng khám của Khoa Nội cán bộ A1. Trong quá trình phát triển, trải qua các giai đoạn, Khoa đã đổi tên thành Khoa khám bệnh cán bộ cao cấp với phiên hiệu đơn vị là “C1-2”.