Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ Quốc phòng năm 2022

  10:13 AM 18/11/2022
Ngày 17 tháng 11 năm 2022, tại Phòng họp-Phòng Khoa học Quân sự, Đoàn công tác của Cục Khoa học Quân sự đã tiến hành kiểm tra thực tế tiến độ thực hiện của các đề tài, nhiệm vụ KH&CN đang triển khai.

 

Thay mặt nhóm nghiên cứu, các chủ nhiệm đề tài đã báo cáo tóm tắt mục tiêu và kết quả chính đã đạt được trong thời gian thực hiện đề tài. Sau báo cáo, rà soát kiểm tra, Đoàn công tác ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của cơ quan chủ trì và nhóm thực hiện đã triển khai các nội dung của đề tài, bám sát đúng tiến độ, mặc dù diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng tới lịch thăm khám của bệnh nhân và công tác mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế. Đoàn kiểm tra đề nghị đơn vị chủ trì tiếp tục thực hiện các nội dung còn lại theo tiến độ thuyết minh đã được phê duyệt.

Phòng KHQS

 

Chia sẻ