Khoa Vi sinh vật


 

Chủ nhiệm khoa: Thượng tá ThS. Nguyễn Thị Kim Phương

Chức năng và nhiệm vụ
-   Thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán vi khuẩn, vi rút, nấm gây bệnh cho các khoa lâm sàng trong Bệnh viện.
-    Nghiên cứu khoa học và tham gia đào tạo thuộc chuyên ngành Vi sinh vật.
-    Theo dõi mức độ kháng thuốc kháng sinh của vi khuẩn gây bệnh, tư vấn sử dụng kháng sinh và tham gia hội đồng thuốc của Bệnh viện.
-    Tham gia phòng chống nhiễm khuẩn bệnh viện
.

Hoạt động chuyên môn
Với nhiều thiết bị mới như hệ thống định danh và làm kháng sinh đồ (KSĐ) tự động VITEK2, máy cấy máu Bactec 9120, tủ an toàn sinh học cấp độ II, tủ ấm CO2, dập kháng sinh bán tự động , KIT định danh vi khuẩn API… đã thực hiện nuôi cấy, phân lập làm kháng sinh đồ vi khuẩn ái khí.
Hàng năm thực hiện hơn 90.000 xét nghiệm, trong đó hơn 5000 kháng sinh đồ với 14 – 18 loại kháng sinh cho vi khuẩn. Đạt tiêu chuẩn trong chương trình kiểm tra chất lượng xét nghiệm Vi sinh khối các nước đang phát triển của Tổ chức Y tế Thế giới.
Xác định số lượng và định số lượng vi khuẩn không khí, nước, thực phẩm, tay cán bộ nhân viên, dụng cụ toàn bệnh viện sử dụng. Kiểm tra vô trùng dụng cụ mổ
Đã thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cho các nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công. Tham gia huấn luyện cho các bác sĩ, KTV chuyên ngành vi sinh vật về khoa học tập.
Tham gia công tác tuyến và chuyển giao kỹ thuật cho một số bệnh viện trong toàn quân.


Liên hệ: Khoa Vi sinh vật 
Điện thoại: 069- 572.462 & 069- 572.463
Chia sẻ