Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

  08:45 AM 14/07/2018

  

Chủ nhiệm khoa: Đại tá TS. Đinh Vạn Trung

Chức năng và nhiệm vụ
  - Xây dựng kế hoạch, các quy định, quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn, giám sát công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện.
  - Quản lý các hoạt động khử khuẩn-tiệt khuẩn, giặt là, cung cấp dụng cụ vô khuẩn, hoá chất tiệt khuẩn, khử khuẩn, đồ vải và vật tư tiêu hao phục vụ công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện.
  - Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và công tác tuyến về kiểm soát nhiễm khuẩn.

Hoạt động chuyên môn
  - Được trang bị một hệ thống các máy tự động: máy rửa siêu âm, máy rửa có trộn hoá chất, máy xử lý găng tay, máy sấy dụng cụ, máy tiệt khuẩn bằng hơi nước, máy tiệt khuẩn bằng khí Formaldehyde (Thuỵ Điển).
  - Sử dụng các Test kiểm tra chất lượng máy tiệt khuẩn theo tiêu chuẩn quốc tế gồm: BOWIE DICK Test, Test vật lý, Test hóa học, Test sinh học.
  - Ứng dụng dung dịch Anolyte (do khoa tự sản xuất) trong khử khuẩn buồng bệnh và điều trị vết thương.
  - Ứng dụng khả năng khử khuẩn không khí của máy tạo khí ô-zôn trong y tế; gạc Trypsin trong điều trị vết thương và vết lóet; gạc và dung dịch có chứa Nano Bạc trong điều trị vết thương và vết lóet .
  - Tổ chức tập huấn cho các bác sĩ lâm sàng và điều dưỡng về công tác phòng chống nhiễm khuẩn bệnh viện toàn quân (25 bệnh viện). Hướng dẫn thực tập cho các bệnh viện: Phòng không-không quân, Đống Đa, Quảng Ninh, Xanh-Pôn, Bệnh viện 354… Biên soạn các tài liệu hướng dẫn và thực hành chống nhiễm khuẩn.
  - Hợp tác với hãng GETINGE-Thuỵ Điển trong huấn luyện và đào tạo.


Liên hệ: Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
Số ĐT:  04.62.784.166.

Chia sẻ