Giới thiệu Khoa Nội Tổng hợp

  07:24 PM 05/10/2018

 

TS.BS Nguyễn Đạo Tiến

 Chủ nhiệm Khoa

 

Chức năng nhiệm vụ

- Thu dung, cấp cứu và điều trị tất cả các bệnh nhân là các cán bộ cao cấp của quân đội bị các bệnh lý nội khoa không thuộc diện cấp tính và cấp cứu thuộc các chuyên khoa: tim mạch, hô hấp, tiêu hóa, nội tiết, bệnh thận, bệnh khớp. Bao gồm cả các bệnh nhân điều trị chăm sóc giảm nhẹ.

- Nghiên cứu khoa học: triển khai các đề tài NCKH thuộc các chuyên khoa trên, đặc biệt chuyên ngành Tim mạch, nội tiết và bệnh lý lão khoa.

- Tham gia đào tạo, huấn luyện và công tác tuyến: tham gia giảng dạy tại các Bộ môn của bệnh viện theo đúng chuyên ngành phụ trách. Thực hiện nhiệm vụ công tác tuyến theo yêu cầu của Bệnh viện.

 

Liên hệ: 024. 62784199

Chia sẻ