Kế hoạch tổ chức huấn luyện, chuyển giao kỹ thuật cho các Bệnh viện tuyến năm 2013

  04:01 PM 23/04/2013
Bệnh viện TWQĐ108 chuyển giao kỹ thuật tại các Bệnh viện Tuyến

I-Bệnh viện TWQĐ108 chuyển giao kỹ thuật tại các Bệnh viện Tuyến

Bệnh viện

Kỹ thuật chuyển giao

Đơn vị chuyển giao

Thời gian

Bệnh viện 211/QĐ3

Phẫu thuật nội soi tán sỏi niệu quản ngược dòng

Khoa Ngoại tiết niệu B2

2 tuần vào tháng 9 năm 2013

Phẫu thuật nội soi tiêu hóa can thiệp

Khoa Ngoại bụng B3

Bệnh viện 17/QK5

Kỹ thuật đặt máy tạo nhịp tim

Viện tim mạch

2 tuần vào tháng 7 năm 2013

Nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP)

Khoa nội tiêu hóa A3

Phẫu thuật thay khớp gối; nội soi khớp, tạo hình dây chằng.

Viện CTCH

Phẫu thuật vi phẫu mạch máu, thần kinh chi; phẫu thuật bơm Cement thân đốt sống điều trị xẹp thân đốt sống.

Phẫu thuật thần kinh sọ não- Cột sống dưới kính hiển vi.

Khoa ngoại thần kinh B6

Phẫu thuật nội soi tán sỏi niệu quản ngược dòng; Phẫu thuật nội soi sau phúc mạc lấy sỏi niệu quản 1/3 trên.

Khoa Ngoại tiết niệu B2

Phẫu thuật nội soi cắt tử cung toàn phần.

Khoa Ngoại sản B11

Phẫu thuật lồng ngực cắt phân thùy phổi; xử trí vết thương lồng ngực, trung thất.

Khoa Ngoại lồng ngực B4


II- Các Bệnh viện cử cán bộ đến học tập kỹ thuật tại Bệnh viện TWQĐ108

Bệnh viện

 

Kỹ thuật chuyên khoa

 

Đối tượng

Đơn vị

đảm nhiệm

Thời gian

đến học tập tập

BV211/

QĐ3

Phẫu thuật thần kinh sọ não

kíp PT

Khoa B6

3 tháng( 6 - 8/2013)

 

 

BV17/

QK5

 

 

 

Phẫu thuật thần kinh sọ não- Cột sống dưới kính hiển vi

1BS

Khoa B6

3 tháng (3 - 5/2013)

Đặt máy tạo nhịp và shock điện

1BS

Viện TM

3 tháng (7- 9/2013 )

Chuyên khoa VLTL- Phục hồi chức năng (định hướng)

1BS

Khoa C6

6 tháng (3 - 8/2013)

Chẩn đoán hình ảnh

1kíp

Khoa C8

1 tháng (3/2013 )

Giải phẫu bệnh lý

1BS

Khoa C5

6 tháng (3- 8/2013 )

BV91/

QK1

Nội soi tán sỏi niệu quản ngược dòng

   1BS

Khoa B2

4 tháng (4-7/2013 )

Bổ túc chuyên ngành sản khoa

1BS

Khoa B11

4 tháng ( 4- 7/2013)

BV

109/

QK2

Phẫu thuật nội soi tiêu hóa

1BS

Khoa B3

3tháng (quý II/2013)

Cầm máu tiêu hóa qua nội soi

1BS

Khoa A3

3tháng (quí III/2013)

Phẫu thuật nội soi khớp gối

1BS

V.CTCH

3tháng (quí II/2013)

Phẫu thuật thay khớp háng

1BS

V.CTCH

3tháng (quí II/2013)

 

BV5/

QK3

Chuyên khoa RHM

BS

Khoa B10

6 tháng (4-9/2013)

Chuyên khoa thần kinh

1BS

Khoa A7

6 tháng (4-9/2013)

Chuyên khoa da liễu

1BS

Khoa A8

6 tháng (3-8/2013)

Chuyên khoa huyết học

1BS

Khoa C2

4 tháng(4-8/2013)

Hồi sức cấp cứu

1 kíp

Khoa A12

6 tháng(3-9/2013)

Chuyên khoa Ung bướu

1BS

Khoa A6

6 tháng(4-9/2013)

Kiểm soát  nhiễm khuẩn

1BS

Khoa C12

6 tháng(4-9/2013)

Chuyên khoa dinh dưỡng

1 đ/c

Khoa C11

6 tháng(5-11/2013)

BV7/QK3

Kỹ thuật TOCE trong điều trị ung thư gan

1BS

Khoa A3

Từ tháng 4/2013

Phẫu thuật nội soi khớp

1BS

V.CTCH

Từ tháng 4/2013

Viện

YHHK

Kỹ thuật chụp và chẩn đoán MRI

1BS

1KTV

Khoa C8

3 tháng

BV

105/

TCHC

Hồi sứccấp cứu cơ bản

1BS

Khoa A12

6 tháng (3- 8/2013)

Điện tim gắng sức

1 kíp

V.Tim mạch

1tháng (7/2013)

Chăm sóc BN đột quị

2 YS

Khoa A21

3 tháng(3-5/2013)

BV 110

QKI

Kỹ thuật vận hành và đọc kết quả MRI

1BS

Khoa C8

6 Tháng

Siêu âm

1BS

Khoa C7

6 Tháng

Ngoại chung

1 BS

Khoa B3

6 Tháng

Nội tiêu hóa

1 BS

Khoa A3

6 Tháng

Viện Y Học HQ

Chỉnh nha cố định

1BS

B10

03 tháng

Nội soi can thiệp mũi, xoamg

1BS

B9

03 tháng

CK sơ bộ HSCC

1BS

A12

6 tháng ( Quí II)

Nội soi tiêu hóa

1BS

A3

6 tháng ( 3-9/2013)

KTV -X quang

1Y sĩ

C8

3 tháng ( 6-9/2013)


III-Các bệnh viện khác:

BỆNH VIỆN

         

KỸ THUẬT CHUYỂN GIAO

ĐƠN VỊ

BVTWQĐ108 CGKT

5/QK3

Mổ thủy tinh thể bằng phương pháp Phaco

Khoa Mắt (B7)

7/QK3

Kỹ thuật tiêm cồn điều trị ung thư gan (TOCE)

Khoa tiêu hóa A3

 

Phẫu thuật nội soi khớp gối

VCTCH

 

Mổ thủy tinh thể bằng phương pháp Phaco

Khoa Mắt (B7)

YHHK

Siêu âm Doppler tim, mạch

Viện Tim mạch

109/QK2

Mổ thủy tinh thể bằng phương pháp Phaco

Khoa Mắt (B7)                        KT GIÁM ĐỐC                           

 PHÓ GIÁM ĐỐC

 (Đã ký) 

 Thiếu tướng Nguyễn Việt Tiến

 Chia sẻ