Hội nghị tổng kết hoạt động CTĐ, CTCT và công tác kiểm tra, giám sát năm 2022

  09:04 AM 15/12/2022
Chiều ngày 14/12, Bệnh viện TWQĐ 108 đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động CTĐ, CTCT và công tác kiểm tra, giám sát năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy Bệnh viện TWQĐ 108 và triển khai thực hiện chỉ thị, kế hoạch số 6338/CT-BV; hoạt động CTĐ, CTCT của Bệnh viện được tiến hành toàn diện, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch công tác năm đã xác định qua từng mặt như: công tác tuyên huấn; Tổ chức xây dựng Đảng; Cán bộ - Chính sách; Bảo vệ - Dân vân; Công tác quần chúng; Kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Thiếu tướng GS.TS.TTƯT Lâm Khánh – Phó Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108 phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Đại tá TS. Bùi Tuấn Khoa – Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Chính trị, Bệnh viện TWQĐ 108 thay mặt TVĐU Bệnh viện báo cáo kết quả hoạt động CTĐ, CTCT, công tác kiểm tra giám sát năm 2022 và đưa ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023: Quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của BCH Trung ương, QUTW – BQP, TCCT và Bệnh viện. Nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên và khát vọng sáng tạo, cống hiến của tuổi trẻ Bệnh viện; nhạy bén kịp thời, giữ vững sự ổn định chính trị của đơn vị. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm trong tổ chức các hoạt động CTĐ, CTCT và công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng.

Đại tá TS. Bùi Tuấn Khoa – Chủ nhiệm Chính trị báo cáo kết quả hoạt động CTĐ, CTCT năm 2022

Đồng chí Chủ nhiệm Chính trị nhấn mạnh thêm: 100% các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác tư tưởng, tổ chức, cán bộ và chính sách; nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, thông tin, tuyên truyền; kết hợp tốt giữa “xây” và “chống”, bảo vệ tốt tình hình chính trị nội bộ, tỷ lệ vi phạm kỷ luật dưới 0,2 %. Xây dựng Đảng bộ Bệnh viện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Thường xuyên củng cố, kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng, giữ vững nguyên tắc, nền nếp, chế độ sinh hoạt đảng, 100% các tổ chức đảng hoàn thành nhiệm vụ, có trên 80% tổ chức đảng, đảng viên HTTNV, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc; Thực hiện đầy đủ các nội dung, chỉ tiêu các nghị quyết chuyên đề. Nâng cao chất lượng công tác bảo vệ an ninh và công tác dân vận, phát huy vai trò các tổ chức quần chúng nhằm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Tổ chức thành công Đại hội công đoàn cơ sở trong Bệnh viện và Đại hội đại biểu công đoàn Bệnh viện TWQĐ 108 lần thứ XXIX (2023 – 2028). Ứng dụng có hiệu quả CNTT, số hóa dữ liệu trong nâng cao chất lượng hoạt động CTĐ, CTCT.

 

 

 

Các đơn vị tham gia thảo luận, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT

Tại hội nghị, các cơ quan, đơn vị trong Bệnh viện đã phát biểu, trao đổi, thảo luận, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả CTĐ, CTCT, công tác kiểm tra, giám sát.

Thiếu tướng GS.TS.TTƯT Lâm Khánh kết luận hội nghị như sau: Các ý kiến phát biểu đều biểu thị sự nhất trí cao với báo cáo tổng kết CTĐ, CTCT và công tác kiểm tra giám sát năm 2022; Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Năm 2023 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, Quân đội và Bệnh viện. Do vậy, hoạt động CTĐ, CTCT của Bệnh viện cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Đồng thời, hoạt động CTĐ, CTCT của Bệnh viện sẽ đi sâu hơn nữa trong nhận thức của cán bộ nhân viên, thúc đẩy đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thực hiện: Lan Hương, Bùi Thuấn – Truyền thông BV.

 

Chia sẻ