Hội nghị Tổng kết công tác quần chúng năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022

  09:08 AM 07/03/2022
Thực hiện Kế hoạch công tác Đảng, công tác chính trị và kế hoạch công tác Bệnh viện năm 2022, Bệnh viện TWQĐ 108 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quần chúng năm 2021 và triển khai kế hoạch công tác quần chúng năm 2022.

Nhằm mục đích đánh giá kết quả thực hiện các công tác thanh niên, phụ nữ, công đoàn năm 2021 đồng thời đề ra phương hướng hoạt động công tác năm 2022 nhằm góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị trung tâm của các đơn vị đồng thời lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bệnh viện lần thứ X (2022 – 2027).

 

Tại Hội nghị, Đồng chí Thượng tá Phan Đình Quang - Trưởng ban Quần Chúng đã báo cáo tổng kết năm 2021 và đề ra các nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022 chi tiết cụ thể. Đồng chí nhấn mạnh công tác Quần chúng trong Bệnh viện năm 2021 đã quán triệt sâu sắc Nghị quyết của Đảng ủy Bệnh viện về nhiệm vụ chính trị, kế hoạch CTĐ, CTCT năm 2020; tích cực, chủ động triển khai toàn diện, có hiệu quả nhiều nội dung công tác lớn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021.

 

Cũng tại Hội nghị các đại diện của Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Công đoàn, Chủ tịch Phụ nữ một số đơn vị trong Bệnh viện đã đưa ra các ý kiến tham luận tập trung làm rõ những nội dung chưa làm được trong năm, đề ra giải pháp tổ chức các phong trào và hoạt động công tác quần chúng năm 2022 ngày một tốt hơn.

Thời điểm kết thúc Hội nghị, Bệnh viện đã tổ chức trao tặng khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quần chúng trong năm 2021.

 

 

 

Các kết quả có được từ Hội nghị sẽ là nền tảng để công tác quần chúng của Bệnh viện TWQĐ 108 năm 2022 tiếp tục có nhiều thành tích hơn, góp phần xây dựng tổ chức Đảng TSVM, cơ quan đơn vị VMTD.

 

Tin: Phạm Hoài Quyên

Ảnh: Bùi Thuấn

Chia sẻ