Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng bộ Bệnh viện TWQĐ 108 nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày 20-6, Đảng bộ Bệnh viện Trung ương Quân đội (TWQĐ) 108 tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Phương, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Dự hội nghị có các đồng chí Trung tướng GS.TS Mai Hồng Bàng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108; Thiếu tướng PGS.TS Phạm Nguyên Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108. Cùng dự có đoàn công tác UBKT Quân ủy Trung ương; Đảng ủy Ban Giám đốc Bệnh viện, UBKT và các đồng chí Bí thư chi bộ, đảng bộ trong Bệnh viện. 

Từ năm 2015-2020, cấp ủy và UBKT các cấp triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch, hoàn thành nhiều công việc: Kiểm tra việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng; về cá nhân, kiểm tra lập trường quan điểm chính trị, chấp hành nghị quyết, chỉ thị, nguyên tắc lãnh đạo, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, ý thức tự học tập, rèn luyện, chấp hành kỷ luật quân đội, kỷ luật đảng, pháp luật Nhà nước, chấp hành Quy định của Trung ương về những điều đảng viên không được làm, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống. Qua đó tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ về lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Đồng chí Đại tá Bùi Tuấn Khoa, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy,

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Bệnh viện trình bày báo cáo tại Hội nghị

Trình bày báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Bùi Tuấn Khoa, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Bệnh viện nhấn mạnh: Sau Đại hội Đảng bộ Bệnh viện lần thứ 33, Đảng ủy Bệnh viện đã xây dựng và ban hành Nghị quyết chuyên đề, quy chế làm việc của UBKT, kế hoạch công tác kiểm tra giám sát phân công cấp ủy viên thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên theo quy định; chỉ đạo cấp ủy cấp dưới bổ sung chủ trương, biện pháp lãnh đạo, kế hoạch kiểm tra, giám sát và quy chế làm việc của UBKT phù hợp với quy định, hướng dẫn của cấp trên. Nghị quyết lãnh đạo hàng quý, năm của Đảng ủy Bệnh viện đều xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên. Chỉ đạo UBKT Đảng ủy cơ sở tiến hành sơ, tổng kết rút kinh nghiệm về công tác kiểm tra, giám sát. Kết quả công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; nâng cao vị thế và uy tín của Bệnh viện tuyến cuối của toàn quân, Bệnh viện hạng đặc biệt quốc gia.

Đồng thời, Đảng ủy đã lãnh đạo cấp ủy, UBKT các cấp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tập trung vào các nội dung: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Bệnh viện; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm là khám và điều trị, việc khắc phục các mặt yếu, khâu yếu đã được chỉ ra sau kiểm điểm thực hiện Nghị quyết TW4; thực hiện nhiệm vụ theo cương vị chức trách được giao; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện nguyên tắc lãnh đạo của đảng, chấp hành kỷ luật quân đội, pháp luật nhà nước, thực hiện chế độ chuyên môn, quy định của bệnh viện, Quy định những điều đảng viên không được làm.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Phương, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Quân ủy Trung ương cho biết: Công tác kiểm tra của Đảng bộ Bệnh viện đã giành được nhiều kết quả quan trọng, góp phần không nhỏ làm chuyển biến, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng; từng bước củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Phương, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương phát biểu chỉ đạo

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Phương yêu cầu, thời gian tới, UBKT các cấp tập trung công tác kiểm tra chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội Đảng bộ, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Ngoài các nhiệm vụ theo chức năng, UBKT các cấp cần tiến hành đánh giá, phân tích sâu công tác kiểm tra trong nhiệm kỳ qua, chỉ ra nguyên nhân của thành công và những hạn chế, tồn tại để phục vụ cho xây dựng văn kiện đại hội. Các cấp ủy cần thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng theo chức năng, nhiệm vụ; đồng thời, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng cấp cơ sở thực hiện công tác kiểm tra; coi trọng việc nắm tình hình hoạt động của các tổ chức đảng, đảng viên nhằm ngăn ngừa, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm...

Đồng chí Trung tướng GS.TS Mai Hồng Bàng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108 kết luận Hội nghị

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trung tướng GS.TS Mai Hồng Bàng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108 nêu rõ: Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ chú trọng bám sát chủ trương của Trung ương, Quân ủy Trung ương, thường xuyên quán triệt sâu sắc vị trí, vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát đối với công tác xây dựng Đảng; triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch kiểm tra (KT), giám sát (GS) ở mỗi cấp. Cùng với đó, các cấp ủy, UBKT chủ động nắm tình hình, phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm; kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ, đảng viên; xử lý nghiêm minh các đối tượng vi phạm kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước theo đúng quy định, thẩm quyền, bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng người, đúng khuyết điểm. Hoàn thành kế hoạch kiểm tra giám sát đã đề ra và chủ động nắm chắc tình hình nội bộ trước Đại hội nhiệm kỳ, kịp thời đề xuất biện pháp giải quyết.

Thực hiện: Đức Khánh – Truyền thông Bệnh viện

Chia sẻ