Tổ chức đào tạo thông tin thuốc cho toàn thể cán bộ nhân viên trong khoa Dược

  10:25 AM 23/06/2022

Triển khai theo Thông tư số 13/2009/TT-BYT, Nghị định 131/2020/NĐ-CP, thông tin thuốc là một trong các nhiệm vụ cốt yếu của khoa Dược tại Bệnh viện TWQĐ 108. Năm 2018, khoa Dược đã đưa ra 2 quy trình (1) Thông tin thuốc chủ động - chủ động đưa ra thông tin thuốc cập nhật, chính xác qua nhiều kênh; (2) Thông tin thuốc bị động - trả lời các câu hỏi liên quan đến sử dụng thuốc của cán bộ y tế và bệnh nhân.

Sau 4 năm triển khai quy trình, hoạt động này ngày càng hiệu quả, hệ thống và có nhiều bước tiến đột phá. Trong đó, đầu năm 2022, khoa Dược đã triển khai thêm thông tin thuốc qua Website Bệnh viện để các cán bộ y tế cũng như người bệnh có thể dễ dàng tiếp cận và tìm hiểu. Để phát triển mảng hoạt động này, mỗi nhân viên của khoa Dược đều có quyền lợi và nghĩa vụ chung tay đóng góp sức xây dựng kho nội dung thông tin thuốc.

Ngày 22/06/2022, khoa Dược tổ chức đào tạo thông tin thuốc cho toàn thể cán bộ nhân viên trong khoa dưới sự hướng dẫn của chuyên gia PGS.TS.Nguyễn Thành Hải – Bộ môn Dược lâm sàng, Trường ĐH Dược Hà Nội với nội dung “Chiến lược tiếp cận và quản lý các nguồn thông tin thuốc trong hoạt động thông tin thuốc tại bệnh viện”. Khóa đào tạo này là tiền đề để hoạt động thông tin thuốc cho cán bộ nhân viên y tế và bệnh nhân ngày càng hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và điều trị tại Bệnh viện.

 
 

 

Chia sẻ