Hướng dẫn thực tập cho sinh viên chuyên ngành tổ chức quản lý dược chuyên đề: "Quản lý cung ứng thuốc"

  08:11 AM 19/05/2023

Thực hiện theo Thông tư 22/2011/TT-BYT về “Quy định tổ chức và hoạt động của khoa dược bệnh viện”, đồng thời nằm trong chương trình hợp tác đào tạo thường niên giữa Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Trường Đại học Dược Hà Nội, từ ngày 12/4/2023 tới 17/5/2023, Khoa Dược – Bệnh viện TWQĐ 108 đã hướng dẫn thực hành cho 28 sinh viên định hướng chuyên ngành Tổ chức Quản lý Dược Khóa 74 – Trường Đại học Dược Hà Nội thực tập tại Bệnh viện với chuyên đề “Quản lý cung ứng thuốc”. 

Qua 06 chủ đề thực tập tại Bệnh viện, các em sinh viên đã hiểu rõ hơn cách thức quản lý cung ứng thuốc đang được thực hiện tại Bệnh viện. Các biện pháp triển khai trong thực tế để tránh nhầm lẫn, đảm bảo 5 đúng khi sử dụng thuốc cho bệnh nhân.

Một buổi giảng dạy cho sinh viên thực tập

Tại buổi tổng kết khóa đào tạo, Phó Chủ nhiệm Khoa Dược, TS. DS. Nguyễn Trung Hà khẳng định Khoa Dược, Bệnh viện TWQĐ 108 là cơ sở thực hành uy tín giúp các học viên trường Đại học Dược Hà Nội nói chung và sinh viên nói riêng gắn kết lý thuyết và thực hành, bên cạnh đó, bày tỏ mong muốn trong tương lai sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ môn Quản lý & Kinh tế dược để giúp sinh viên có cái nhìn thực tế hơn đối với công tác Dược tại bệnh viện.

Buổi tổng kết sinh viên thực tập

 
Chia sẻ