Chương trình Hội thảo khoa học "Sử dụng thuốc an toàn, hợp lý tại bệnh viện"

  08:34 AM 11/10/2022

Chương trình Hội thảo khoa học "Sử dụng thuốc an toàn, hợp lý tại bệnh viện" được tổ chức vào thứ năm ngày 13/10/2022 tại Bệnh viện TWQĐ 108.

 
 

 

Chia sẻ