Giới thiệu Phòng Huấn luyện, đào tạo

  10:46 AM 11/07/2018

PGS.TS. Tạ Anh Tuấn

PT Giám đốc Trung tâm kiêm Trưởng phòng 

 

Chức năng và nhiệm vụ

- Phòng Huấn luyện, đào tạo là cơ quan trực thuộc Bệnh viện TWQĐ 108 - Viện Nghiên cứu Khoa học Y Dược Lâm sàng 108, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ huy trực tiếp về mọi mặt của Đảng ủy - Ban Giám đốc Bệnh viện, trực tiếp là Giám đốc Bệnh viện.

- Tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện  về công tác tổ chức triển khai, điều hành và giám sát công tác đào tạo, huấn luyện của Bệnh viện, Viện Nghiên cứu theo đúng quy định Nhà nước và Bộ Quốc phòng.
- Tổ chức triển khai thực và quản lý công tác đào tạo tiến sĩ y khoa, bác sĩ chuyên khoa cấp I, II theo quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng.
- Tổ chức các lớp tập huấn chuyên ngành toàn quân theo kế hoạch của Cục Quân y, huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ y tế quân và dân y.
- Tổ chức thực hiện các khóa đào tạo liên tục tại Bệnh viện theo Thông tư 22/2013/TT-BQP ngày 09/8/2013 của Bộ Y tế. Tiến hành thẩm định, quản lý chương trình và tài liệu đào tạo liên tục đúng theo quy định.
- Bồi dưỡng chuyên môn cho các cán bộ quân y Quân đội Nhân dân Lào theo kế hoạch của Bệnh viện.
- Giúp việc cho Hội đồng chức trách danh Giáo sư cơ sở trong xét tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư hàng năm.
- Xây dựng kế hoạch, tổ chức huấn luyện chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học... cho các bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư trong Bệnh viện.
- Quản lý sinh viên của các học viện, nhà trường trong Quân đội, trường đại học dân sự và các trường Đại học quốc tế đến thực tập tại Bệnh viện.
- Lựa chọn và huấn luyện các kỹ thuật ngành y tham dự hội thi, hội thao khu vực toàn quân và toàn quốc.
- Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, ban vững mạnh toàn diện; sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Bệnh viện.
Triển vọng phát triển và mối quan hệ cộng tác
- Đối với Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện là mối quan hệ phục tùng sự lãnh đạo và chỉ huy.
- Đối với các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng có liên quan là quan hệ chỉ đạo và chịu sự chỉ đạo về nghiệp vụ.
- Quan hệ với các viện, trung tâm, phòng, khoa, ban là quan hệ phối hợp, hiệp đồng trong thực hiện nhiệm vụ.
 

Liên hệ: ĐT 024. 62784179 

Chia sẻ