Giới thiệu Khoa Sinh hóa

  03:48 PM 05/01/2024

TS Nguyễn Cẩm Thạch
PT Chủ nhiệm khoa Sinh hóa

Chức năng:

Có chức năng tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện các vấn đề về công tác xét nghiệm và tổ chức, thực hiện các xét nghiệm thường quy, các xét nghiệm chuyên sâu phục vụ công tác khám chữa bệnh, công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo huấn luyện và công tác tuyến.

Nhiệm vụ:

- Thực hiện các xét nghiệm chuyên ngành Sinh hóa phục vụ công tác khám chữa bệnh, nghiên cứu khoa học, huấn luyện đào tạo. Cung cấp cho khách hàng các dịch vụ xét nghiệm đảm bảo chất lượng theo phân tuyến của Bệnh viện hạng đặc biệt quốc gia.

- Tổ chức huấn luyện, đào tạo cho học viên của các nhà trường, các đơn vị trong và ngoài quân đội , các đối tượng theo nhu cầu. Tổ chức, thực hiện đào tạo liên tục và huấn luyện chính trị, quân sự, chuyên môn nghiệp vụ... nhằm không ngừng nâng cao năng lực công tác cho cán bộ nhân viên của đơn vị.

- Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển các kỹ thuật mới.

- Tham gia công tác tuyến theo triển khai của Bệnh viện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc Bệnh viện.

Hoạt động chuyên môn:

 Giai đoạn hiện nay, khoa được trang bị cơ sở vật chất hiện đại, tiên tiến với độ nhạy, độ chính xác và công suất rất cao nhằm phục vụ cho công tác xét nghiệm. Các thiết bị bao gồm: hệ thống automation sinh hóa, miễn dịch của hãng Abbott, các máy phân tích tự động AU 5800 có công suất 2000 test/giờ, AU 2700 có công suất 1600 test/giờ, các máy AU 640, AU 400 của hãng Beckman Coulter, máy Cobas e601, các máy phân tích khí máy GEM 3000, máy xét nghiệm HbA1C theo phương pháp sắc ký... Bên cạnh đó, khoa đã thực hiện nội kiểm tra chất lượng cho 100% các xét nghiệm định lượng với tần suất 2-3 lần/ngày, tham gia chương trình ngoại kiểm với gần 50 chỉ tiêu; Hệ thống quản lý chất lượng của khoa được duy trì thực hiện theo tiêu chuẩn ISO 15189:2012. Chính vì vậy, khoa luôn đảm bảo tốt về số lượng và chất lượng xét nghiệm, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho bộ đội, nhân dân của Bệnh viện TWQĐ 108.

Nghiên cứu khoa học, triển vọng phát triển:

- Trong những năm gần đây, khoa đã thực hiện đào tao cho các bác sĩ chuyên ngành, các học viên từ các trường đại học, cao đẳng, các đơn vị trong và ngoài quân đội như trường Đại học kỹ thuật y tế Hải Dương, Đại học Dược Hà Nội, tổ chức các lớp tập huấn chuyên ngành hóa sinh trong toàn quân...

- Tham gia thực hiện 3 đề tài cấp nhà nước, đề tài cấp Bộ Quốc phòng, chủ trì hàng chục đề tài cơ sở... qua đó đã áp dụng một cách có hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của khoa Sinh hóa.

- Trong những năm tới, khoa sẽ tiếp tục duy trì và phát triển cả và số lượng và chất lượng các xét nghiệm. Tập trung phát triển kỹ thuật chuyên sâu, mang tính đột phá phục vụ cho khám chữa bệnh và nghiên cứu khoa học.

- Triển khai các đề tài mang tính thực tiễn cao, áp dụng có hiệu quả vào nhiệm vụ chuyên môn, bắt kịp với trình độ kỹ thuật tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Duy trì thường xuyên hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 15189:2012.

 

Liên hệ: 024.627 84173

Chia sẻ