Giới thiệu Khoa Da liễu A8-A

  10:45 AM 11/07/2018

TS.BS Bùi Thị Vân

PT Giám đốc Trung tâm kiêm Chủ nhiệm Khoa

 

Chức năng nhiệm vụ

- Vị trí: Khoa Da liễu - Dị ứng là khoa nội trực thuộc Bệnh viện TWQĐ 108, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện, trực tiếp là Giám đốc Bệnh viện.
- Chức năng: Tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện và triển khai, tổ chức thực hiện các kỹ thuật y học trong chuẩn đoán và điều trị, nghiên cứu khoa học, đào tạo huấn luyện và phát triển các kỹ thuật mới.
Hoạt động chuyên môn
- Xây dựng kế hoạch hoạt động của khoa, trình Giám đốc Bệnh viện phê duyệt và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu chuyên môn đề ra trong kế hoạch.
- Thực hiện các kỹ thuật phục vụ khám, chữa bệnh.
- Tổ chức thu dung, điều trị tất cả các bệnh nhân bị các bệnh lý về Da liễu - Dị ứng.
- Tổ chức huấn luyện, đào tạo cho các học viên của nhà trường, các đơn vị trong và ngoài quân đội, các đối tượng theo nhu cầu. Tổ chức, thực hiện đào tạo liên tục nhằm không ngừng nâng cao năng lực công tác cho các cán bộ nhân viên của đơn vị.
- Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển các kỹ thuật mới, hợp tác với các đơn vị trong và ngoài quân đội.
- Tham gia công tác tuyến theo kế hoạch của Bệnh viện.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc Bệnh viện.
 

Nghiên cứu khoa học, triển vọng phát triển

- Nghiên cứu khoa học: Chủ trì 3 đề tài cấp Bộ Quốc phòng đã nghiệm thu (2 xuất sắc, 1 khá), 5 đề tài cấp Bệnh viện, 3 đề tài tiến sĩ, 5 đề tài BSCK II, 12 đề tài Thạc sĩ và hiện đang thực hiện một số đề tài khác. Đã có trên 130 nghiên cứu của các giáo sư, bác sỹ các thế hệ đã được công bố trên các tạp chí khoa học như Tạp chí Y học Việt Nam, Tạp chí Y học Thực hành, Tạp chí Y Dược lâm sàng 108, Tạp chí y học Quân sự, Tạp chí Da liễu học Việt Nam.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị các bệnh da nói chung và một số bệnh da thường gặp như vảy nến, lupus ban đỏ hệ thống, xơ cứng bì, viêm bì cơ, dị ứng các nguyên nhân khác nhau…

- Tiếp tục nghiên cứu ứng dụng tiến bộ y học của thế giới, khu vực để nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị cho người bệnh, tích cực nghiên cứu ứng dụng Y học cổ truyền vào điều trị các bệnh da liễu – dị ứng.

 

Liên hệ: 024.62784147

 

Chia sẻ