Ghép tế bào gốc: Cơ hội mới trong điều trị bệnh tự miễn ở Việt Nam

  09:29 AM 08/06/2023

Nhược cơ và lupus ban đỏ hệ thống là hai bệnh tự miễn phức tạp, phải sử dụng cả đời các thuốc ức chế miễn dịch. Liệu pháp sử dụng tế bào gốc tạo máu tự thân được đánh giá là một mô hình mới trong điều trị bệnh nhược cơ và lupus ban đỏ hệ thống. Nó được xem như một chiến lược tiềm năng trong việc hỗ trợ điều trị những rối loạn miễn dịch ở bệnh nhân nhược cơ và Lupus ban đỏ hệ thống. Năm 2019, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 là cơ quan chủ trì nhiệm vụ đề tài khoa học và công nghệ cấp Quốc gia “Nghiên cứu sử dụng tế bào gốc tạo máu tự thân điều trị bệnh nhược cơ và lupus ban đỏ hệ thống” do PGS.TS Mai Văn Viện làm chủ nhiệm đề tài, sau 4 năm triển khai đề tài đã được nghiệm thu thành công. Với thành công của ca ghép tế bào gốc tạo máu tự thân để điều trị bệnh tự miễn đầu tiên ở Việt Nam trên bệnh nhân N.T.M. Nguyệt (1975) ở Lâm Đồng, một lần nữa cho thấy việc sử dụng tế bào gốc trong điều trị các bệnh lý tự miễn nói chung, bệnh nhược cơ và lupus ban đỏ hệ thống nói riêng là một hướng đi mới đang mở ra triển vọng lớn cho ngành y học phục hồi. Do đó, liệu pháp sử dụng tế bào gốc tạo máu tự thân được đánh giá là một mô hình mới trong điều trị bệnh tự miễn.

Nguồn trích dẫn video:  Người phụ nữ được ghép tế bào gốc điều trị bệnh tự miễn đầu tiên ở Việt Nam (truyenhinhvov.vn)

Phòng KHQS

Chia sẻ