Sự khác biệt về sử dụng các hàm lượng của rivaroxaban

  12:42 PM 09/05/2024
Hoạt chất rivaroxaban (biệt dược gốc Xarelto) có 4 hàm lượng là 2,5mg, 10mg, 15mg, 20mg. Tuy nhiên giữa các hàm lượng này lại có sự khác nhau về thông tin chỉ định

Chia sẻ