Đề tài nghiên cứu triển khai ghép phổi lấy từ người cho chết não của Bệnh viện TWQĐ 108 được hội đồng nghiệm thu của Bộ Khoa học công nghệ đánh giá xuất sắc

  09:57 AM 29/05/2019
Bệnh viện TWQĐ 108 đã được Bộ Khoa học Công nghệ giao triển khai nhiệm vụ độc lập cấp Quốc gia “Nghiên cứu triển khai ghép phổi lấy từ người cho chết não” từ tháng 12/2015. Sau hơn 3 năm thực hiện đề tài, chiều ngày 28/5/2019, nghiệm thu đề tài trên của Bệnh viện TWQĐ 108 được đánh giá xuất sắc.

 

Đề tài “Nghiên cứu triển khai ghép phổi lấy từ người cho chết não” với 10 thành viên tham gia, trong đó Trung tướng GS.TS. Mai Hồng Bàng – Giám đốc Bệnh viện TWQĐ 108, Viện trưởng Viện nghiên cứu Khoa học Y dược lâm sàng 108 là Chủ nhiệm đề tài. Triển khai đề tài khoa học với mục tiêu xây dựng được quy trình kỹ thuật và thực hiện thành công một ca ghép phổi từ người cho chết não.

Trung tướng GS.TS. Mai Hồng Bàng chia sẻ rằng “Ghép phổi được xem là phẫu thuật khó nhất trong ngành ghép tạng, đặc biệt với nguồn hiến từ người cho chết não, sự khó khăn càng tăng gấp bội bởi yêu cầu khẩn trương, chuyên sâu và phối hợp nhiều nguồn lực”.

Sau khoảng thời gian triển khai đề tài tích cực, Bệnh viện TWQĐ 108 đã đạt được những thành công. Các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu của Bộ Khoa học Công nghệ đánh giá đề tài xuất sắc và chúc mừng kết quả tốt của nhóm nghiên cứu, đặc biệt là Trung tướng GS.TS. Mai Hồng Bàng.

 

Sau khi nhận nhiệm vụ của Bộ Khoa học Công nghệ, Bệnh viện đã tập trung mọi nguồn lực, chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, thuốc, vật tư y tế, đặc biệt là đào tạo nguồn nhân lực, cử hơn 30 bác sỹ, phẫu thuật viên, điều dưỡng sang học tập, nhận chuyển giao kỹ thuật tại các bệnh viện hàng đầu trong nước và quốc tế về ghép tạng, tổ chức ghép thực hiện, từng bước triển khai các kỹ thuật ghép tạng.

 

 

Đặc biệt, ngày 26/2/2018, Bệnh viện TWQĐ 108 đã triển khai thực hiện thành công ca ghép phổi từ người cho chết não đầu tiên ở Việt Nam, đồng thời là trường hợp lấy ghép đa tạng, điều phối vận chuyển và ghép đa tạng xuyên Việt lịch sử cho 6 bệnh nhân tại 3 bệnh viện ở 2 miền Nam – Bắc.

Thành công của ca ghép phổi từ người cho chết não đầu tiên tại Việt Nam đã trở thành niềm tự hào của toàn ngành Y tế, truyền cảm hứng cho mọi người tham gia hiến tạng, giúp đỡ những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, lan tỏa trong cộng đồng về nghĩa cử cao đẹp nhân văn sâu sắc. Đặc biệt, điều này đã chứng minh những nỗ lực chinh phục đỉnh cao y học làm chủ kỹ thuật khó, đặc biệt trong lĩnh vực ghép tạng của y học Việt Nam và mở ra cơ hội mới cho  bệnh nhân.

 

 

 

Thực hiện: Lan Hương, Bùi Thuấn – Truyền thông BV.

Chia sẻ