Danh sách ứng viên Giáo sư/ Phó Giáo sư năm 2019

  10:32 AM 22/07/2019

 

- Hồ sơ ứng viên Giáo sư Bùi Tùng Hiệp: Tải tại đây

- Hồ sơ ứng viên Giáo sư Lê Hữu Song: Tải tại đây

- Hồ sơ ứng viên Phó Giáo sư Nguyễn Huy Ngọc: Tải tại đây

- Hồ sơ ứng viên Phó Giáo sư Ngô Tất Trung: Tải tại đây

- Hồ sơ ứng viên Phó Giáo sư Võ Quang Trung: Tải tại đây

 

 
Chia sẻ