Danh sách các giảng viên cơ hữu đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023 của Viện NCKH Y Dược LS 108

  05:48 PM 10/05/2023

 

 

- Hồ sơ ứng viên Giáo sư Lê Ngọc Hà: Tải tại đây

- Hồ sơ ứng viên Phó Giáo sư Đỗ Văn Chiến: Ứng viên xin rút khỏi DS đăng ký năm 2023

- Hồ sơ ứng viên Phó Giáo sư Nguyễn Quang Đức: Tải tại đây

- Hồ sơ ứng viên Phó Giáo sư Lê Văn Thành: Tải tại đây

Chia sẻ