Phòng Điều dưỡng

  04:44 AM 13/07/2018


 


  

 

 

 

 


 Cử nhân Nguyễn Thị Mai Hương

Trưởng phòng

 

 

 

 

 

Chức năng nhiệm vụ
        Hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện và có các nhiệm vụ sau:

- Xây dựng kế hoạch, duy trì và phát triển các kỹ thuật chăm sóc người bệnh của đội ngũ điều dưỡng. Quản lý công tác huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng bổ túc chuyên môn nghiệp vụ cho điều dưỡng và hộ lý trong Bệnh viện.

- Phối hợp với các cơ quan (KHTH, Dược, Trang bị, Hậu cần) tổ chức quản lý, sử dụng các dụng cụ, thuốc, vậy tư y tế… phục vụ điều trị, chăm sóc bệnh nhân và duy trì các chế độ chuyên môn.

- Kiểm tra, đôn đốc công tác vệ sinh khoa, phòng và đề xuất các biện pháp giữ gìn vệ sinh, đảm bảo môi trường Bệnh viện luôn gọn, sạch.

- Tham gia giáo dục kỹ năng giao tiếp cho các điều dưỡng và hộ lý, thực hiện nghiêm chế độ tâm lý tiếp xúc với bệnh nhân, gia đình người bệnh và đồng nghiệp.

Hoạt động chuyên môn
- Củng cố và tăng cường năng lực cho đội ngũ điều dưỡng trưởng khoa, đưa các hoạt động chăm sóc người bệnh vào nề nếp, các kỹ thuật chăm sóc được tuân thủ theo quy trình; triển khai chăm sóc người bệnh toàn diện theo nhóm; tổ chức tập huấn, Hội thao, Hội thi, nghiên cứu khoa học…

 - Kiểm tra, đôn đốc, duy trì các chế độ chuyên môn của điều dưỡng trưởng khoa, nhắc nhở và chấn chỉnh kịp thời những sai sót.

 - Xây dựng kế hoạch huấn luyện hàng năm với những nội dung cụ thể, có kiểm tra đánh giá kết quả học tập, rèn luyện tay nghề qua hai kỳ kiểm tra vào cuối năm (cấp khoa và cấp Bệnh viện).

- Phối hợp với các cơ quan trong Bệnh viện tổ chức huấn luyện cho các điều dưỡng mới về nhận công tác với các nội dung: Giáo dục truyền thống Bệnh viện, lễ tiết tác phong, chức trách, chế độ chuyên môn, kỹ năng giao tiếp…

- Học tập, trao đổi chuyên môn với điều dưỡng Quân y các nước áp dụng vào thực tế tại Bệnh viện trong lĩnh vực theo dõi chăm sóc bệnh nhân, kiểm soát nhiễm trùng bệnh viện, năng lực quản lý của điều dưỡng trưởng...

 

 


Liên hệ: ĐT 024. 62784180

 

 

 

 

Chia sẻ