CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TS Lê Mạnh Hà
TS Lê Mạnh Hà
Phó Trưởng phòng Phòng Khoa học Quân sự
Chuyên ngành: Y học hạt nhân
Mã chuyên ngành: 0