Chuyên gia KH&CN

PGS.TS Vũ Ngọc Lâm
PGS.TS Vũ Ngọc Lâm
Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Sọ mặt và Tạo hình
Chuyên ngành: Phẫu thuật Hàm mặt và tạo hình
Mã chuyên ngành: 28.2.7 – 28.2.9