Chuyên gia KH&CN

PGS.TS Phạm Thái Giang
PGS.TS Phạm Thái Giang
Chủ nhiệm khoa Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương kiêm Chủ nhiệm bộ môn Tim mạch
Chuyên ngành: Nội tim mạch
Mã chuyên ngành: 28.2.14