Chuyên gia KH&CN

PGS.TS Đỗ Đức Cường
PGS.TS Đỗ Đức Cường
Nguyên Chủ nhiệm khoa Khoa X-Quang chẩn đoán
Chuyên ngành: Chẩn đoán hình ảnh
Mã chuyên ngành: 28.2.33