Chuyên gia KH&CN

TS Mai Đức Thuận
TS Mai Đức Thuận
Bác sĩ điều trị
Chuyên ngành: Chấn thương chỉnh hình
Mã chuyên ngành: 28.2.6