CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TS Mai Đức Thuận
TS Mai Đức Thuận
Phó Trưởng phòng phòng Đào tạo và Huấn luyện
Chuyên ngành: Chấn thương chỉnh hình
Mã chuyên ngành: 28.2.6