Chuyên gia KH&CN

PGS.TS Mai Văn Viện
PGS.TS Mai Văn Viện
Nguyên Trưởng phòng Khoa học Quân sự
Chuyên ngành: Ngoại lồng ngực
Mã chuyên ngành: 28.2.1