Chuyên gia KH&CN

TS Nguyễn Mạnh Dũng
TS Nguyễn Mạnh Dũng
PT Trưởng phòng Khoa học Quân sự
Chuyên ngành: Hồi sức cấp cứu và chống độc
Mã chuyên ngành: 28.2.21