Chuyên gia KH&CN

TS Nguyễn Minh Hải
TS Nguyễn Minh Hải
Phó Chủ nhiệm khoa Nội hô hấp
Chuyên ngành: Nội hô hấp
Mã chuyên ngành: 28.2.17