CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

PGS.TS Phan Quốc Hoàn
PGS.TS Phan Quốc Hoàn
Giám đốc Trung tâm Xét nghiệm
Chuyên ngành: Sinh học phân tử; Sinh y học; Y học cơ sở
Mã chuyên ngành: 18.16; 18.23; 28.1