Đội ngũ chuyên môn

Khoa Chấn thương
Chỉnh hình cột sống
(Khoa B1-D)