Đội ngũ chuyên môn

Nguyễn Trọng Thế
Tiến sĩ - Bác sĩ
Phó Chủ nhiệm Khoa - Phó giám đốc TT Nghiên cứu Y học Việt Đức