Đội ngũ chuyên môn

Nguyễn Trọng Thế
Tiến sĩ - Bác sĩ
PT Phó Chủ nhiệm Khoa - PT Phó giám đốc TT Nghiên cứu Y học Việt Đức