Các hoạt động khoa học tại Bệnh viện trong tuần từ 29/03/2021 đến 04/04/2021

Căn cứ theo lịch công tác của Bệnh viện số 1529 đã được Giám đốc phê duyệt, phòng Khoa học Quân sự thông báo các hoạt động khoa học tại Bệnh viện từ 29/03/2021 đến 04/04/2021 như sau:

Thứ 5 ngày 01/04/2021

Vào lúc 07h30 diễn ra hội nghị khoa học Chào mừng 70 năm ngày truyền thống Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Địa điểm: Hội trường 1, tầng 9 Cụm Công trình trung tâm

Thành phần: Ban Giám đốc, Lãnh đạo chỉ huy các Viện, Trung tâm, Khoa, Bộ môn, phòng, ban, 30% bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư, các khoa trong toàn Bệnh viện, đại biểu theo giấy mời và các dồng chí quan tâm

Chia sẻ