Các hoạt động khoa học tại Bệnh viện trong tuần từ 25/01/2021 đến 31/01/2021

Căn cứ theo lịch công tác của Bệnh viện số 380 đã được Giám đốc phê duyệt, phòng Khoa học Quân sự thông báo các hoạt động khoa học tại Bệnh viện từ 25/01/2021 đến 31/01/2021 như sau:

Thứ 5 ngày 28/01/2021

Vào lúc 14h00 tại Hội trường 2, tầng 9 – Cụm Công trình trung tâm diễn ra buổi hội thảo khoa học: “Sử dụng hợp lý thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch trong đột quỵ nhồi máu não cấp ở bệnh viện các tuyến”

Thành phần: Các bác sĩ khoa A21, A2-C, C1-3, A7, theo giấy mời và các đồng chí quan tâm

 

Thứ 6 ngày 29/01/2021

Vào lúc 15h30 tại Hội trường 1, tầng 9 – Cụm Công trình trung tâm diễn ra buổi sinh hoạt khoa học: “Kiểm soát đường huyết nội viện” – Báo cáo viên: BS. Nguyễn Thị Thúy – Phó Chủ nhiệm khoa A14

Thành phần: Ban Giám đốc, Thường trực Hội đồng khoa học, bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư, điều dưỡng toàn Bệnh viện và các đồng chí quan tâm

 

Chia sẻ