Các hoạt động khoa học tại Bệnh viện trong tuần từ 22/08/2022 đến 28/8/2022

  09:46 AM 19/08/2022
Căn cứ theo lịch công tác của Bệnh viện số 3785 đã được Giám đốc phê duyệt, phòng Khoa học Quân sự thông báo các hoạt động khoa học tại Bệnh viện từ 22/08/2022 đến 28/8/2022 như sau:

Thứ 4 ngày (24/08/2022)

Vào lúc 15h00 tại Hội trường 4 – Tầng 9 – Cụm Công trình trung tâm diễn ra buổi thông qua kỹ thuật mới của khoa A5 “Đo gắng sức tim mạch hô hấp (CPET)”

 Thành phần: Thường trực Hội đồng khoa học, bác sĩ, kỹ thuật viên khoa A5, Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Khoa Dược, Khoa Trang bị, Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Chia sẻ