Các hoạt động khoa học tại Bệnh viện trong tuần từ 22/06/2020 đến 28/06/2020

Căn cứ theo lịch công tác của Bệnh viện số 2749 đã được Giám đốc phê duyệt, phòng Khoa học Quân sự thông báo các hoạt động khoa học tại Bệnh viện từ 22/06/2020 đến 28/06/2020 như sau:

Thứ 4 ngày (24/06/2020)

Vào lúc 15h00 tại Hội trường 2 – Tầng 9 – Cụm Công trình trung tâm diễn ra buổi hội thảo khoa hoc với chủ đề “Điều trị và quản lý bệnh võng mạc đái tháo đường tại Bệnh viện TWQĐ 108”

Thành phần: Ban Giám đốc, Bác sĩ, dược sĩ khoa B7, A14, C1-1, C1-2, A1-A, A1-C, C9, theo giấy mời và các đồng chí quan tâm

 

Thứ 5 ngày (25/06/2020)

Vào lúc 14h00 tại Hội trường 2 – Tầng 9 – Cụm Công trình trung tâm diễn ra buổi hội thảo khoa hoc với chủ đề “Bệnh mạch máu tiêu hóa và vai trò của can thiệp nội mạch”

Thành phần: Ban Giám đốc, các bác sĩ Viện Điều trị các bệnh tiêu hóa, Viện Phẫu thuật tiêu hóa, A2-C, C1-3, C8, theo giấy mời và các đồng chí quan tâm

Chia sẻ