Các hoạt động khoa học tại Bệnh viện trong tuần từ 13/03/2023 đến 19/03/2023

  09:39 AM 13/03/2023
Căn cứ theo lịch công tác của Bệnh viện số 1158 đã được Giám đốc phê duyệt, phòng Khoa học Quân sự thông báo các hoạt động khoa học tại Bệnh viện từ 13/03/2023 đến 19/03/2023 như sau:

Thứ 3 ngày 14/03/2023

Vào lúc 14h00 tại Hội trường 2, Tầng 9, Cụm Công trình trung tâm diễn ra buổi hội thảo khoa học “Toàn cảnh xu hướng mới trong quản lý và điều trị ung thư vú”.

Thành phần: Bác sĩ, dược sĩ, nhà khoa học các đơn vị  A6,A20,C8 và các đồng chí quan tâm.

Mang mặc: Thường phục

 

Thứ 6 ngày 17/03/2023

Vào lúc 15h30 tại Hội trường 1, Tầng 9, Cụm Công trình trung tâm diễn ra buổi sinh hoạt khoa học

Thông tin Dược lâm sàng – Báo cáo viên khoa Dược (C9)

Sử dụng hiệu quả các thiết bị năng lượng trong ngoại khoa hiện đại – Báo cáo viên: PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn – Khoa B3-A

Thành phần: Thường trực hội đồng khoa học, bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư toàn bệnh viện, ĐDT/HCT, mạng lưới quản lý chất lượng Bệnh viện và các đồng chí quan tâm.

Chia sẻ