Các hoạt động khoa học tại Bệnh viện trong tuần từ 12/04/2021 đến 18/04/2021

Phòng Khoa học Quân sự thông báo các hoạt động khoa học tại Bệnh viện từ 12/04/2021 đến 18/04/2021 như sau:

Thứ 3 ngày 13/4/2021

 

Vào lúc 15h00 diễn ra buổi kiểm tra các kỹ thuật tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội

Địa điểm: Hội trường 6, tầng 8 nhà Chỉ huy và cơ quan

Thành phần: Theo công văn số 1807/BV-CT ngày 09/4/2021

Chủ trì: PGS.TS. Phạm Nguyên Sơn

Chia sẻ