Các hoạt động khoa học tại Bệnh viện trong tuần từ 10/10/2022 đến 16/10/2022

  09:38 AM 10/10/2022
Căn cứ theo lịch công tác của Bệnh viện số 4825 đã được Giám đốc phê duyệt, phòng Khoa học Quân sự thông báo các hoạt động khoa học tại Bệnh viện từ 10/10/2022 đến 16/10/2022 như sau:

Thứ 3 ngày 11/10/2022

Vào lúc 15h30 tại Hội trường 6 – Tầng 8, Nhà Chỉ huy và cơ quan diễn ra buổi thông qua kỹ thuật mới: “Điều trị suy giãn tĩnh mạch bằng phương pháp tiêm xơ”-Khoa A2-A

Thành phần: Thường trực Hội đồng khoa học, các bác sĩ , kỹ thuật viên khoa A2-A, phòng Kế hoạch Tổng hợp; các khoa C9, C10, C12 và nhóm kỹ thuật

 

Thứ 5 ngày 13/10/2022

Vào lúc 13h30 tại Hội trường 1 – Tầng 9, Cụm Công trình trung tâm diễn ra buổi hội thảo khoa học “Sử dụng thuốc an toàn, hợp lý tại Bệnh viện”

Thành phần: Ban Giám đốc; lãnh đạo, chỉ huy các Viện, trung tâm,phòng, khoa, bộ môn, ban, các dược sĩ khoa C9, theo giấy mời và các đồng chí quan tâm.

Mang mặc: Thường phục

 

Thứ 6 ngày 14/10/2022

Vào lúc 15h30 tại hội trường 1- Tầng 9, Cụm Công trình trung tâm diễn ra buổi sinh hoạt khoa học: “Vai trò của điện cơ trong chẩn đoán, tiên lượng các bệnh lý thần kinh cơ” do báo cáo viên TS. Nguyễn Minh Đức  khoa A7-A

Thành phần: Thường trực Hội đồng khoa học bệnh viện, bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư toàn bệnh viện và các đồng chí quan tâm. 

Phòng KHQS

Chia sẻ