Các hoạt động khoa học tại Bệnh viện trong tuần từ 06/03/2023 đến 12/03/2023

  10:00 AM 06/03/2023
Căn cứ theo lịch công tác của Bệnh viện số 1012 đã được Giám đốc phê duyệt, phòng Khoa học Quân sự thông báo các hoạt động khoa học tại Bệnh viện từ 06/03/2023 đến 12/03/2023 như sau:

Thứ 4 ngày 08/03/2023

Vào lúc 14h00 tại phòng Giao ban khoa A5, tầng 13 Nhà Nội, Cụm công trình trung tâm diễn ra buổi hội thảo khoa học “Cập nhật sống còn dài hạn trong điều trị bước 1 ung thư phổi không tế bào nhỏ với Pembrolizumab”.

Thành phần: Bác sĩ, dược sĩ, nhà khoa học các đơn vị  A5, A6, B4, C2-E, C9 và các đồng chí quan tâm.

Mang mặc: Thường phục

 

Thứ 6 ngày 10/03/2023

Vào lúc 15h30 tại Hội trường 1, Tầng 9, Cụm Công trình trung tâm diễn ra buổi sinh hoạt khoa học

Thông tin Dược lâm sàng – Báo cáo viên khoa Dược (C9)

Điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm – Báo cáo viên: TS Vũ Viết Sáng – Khoa A4-C

Thành phần: Thường trực hội đồng khoa học, bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư toàn bệnh viện, ĐDT/HCT, mạng lưới quản lý chất lượng Bệnh viện và các đồng chí quan tâm.

Chia sẻ